Ο καιρός στο Δήμο

*

Βροχή

10 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Αστακός, 15/12/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.:14390
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου
(Ως Πίνακα Αποδεκτών)

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις δεκαεννιά (19η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:


1. Διάλυση του υπ' αρ.:7076/05-08-2016 Συμφωνητικού και Αντιλογισμός.


2. Διάλυση του υπ' αρ.:12930/20-11-2015 Συμφωνητικού και Αντιλογισμός.

3. Διάλυση της υπ' αρ.:12942/20-11-2015 Σύμβασης και Αντιλογισμός.

4. Διάλυση της υπ' αρ.:10971/28-09-2015 Σύμβασης και Αντιλογισμός.

5. Διάλυση της υπ' αρ.:13270/01-12-2015 Σύμβασης και Αντιλογισμός.

6. Διάλυση της υπ' αρ.:13269/01-12-2015 Σύμβασης και Αντιλογισμός

7. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Έκθεσης Ελέγχου επί Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Ξηρομέρου Έτους 2016.

8. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Αποκατάσταση – συντήρηση μεταλλικής γέφυρας στη θέση ΒΑΛΤΙ της Δ.Ε. Αστακού, λόγω κατεπείγοντος».

9. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την ολοκλήρωση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ» προϋπολογισμού 27.900,00 € από Θεομηνίες (ΥΠ.ΕΣ.).

10. Περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της αρ. 92/2017 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου.

11. Έγκριση του αρ. 04/2017 Πρακτικού Συμβιβασμού Επίλυσης του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου.

 

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.

Ερωτόκριτος Γαλούνης
(Δήμαρχος)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θεόδωρος Λιβάνης
2. Θωμάς Ρετούλης
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Ηλίας Κακούρης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θωμάς Καρφής
2. Κων/να Κουμανδράκη - Σαμαρά


Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Παναγιώτης Βραχάς
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Παναγιώτης Γκόλιας
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Απόστολος Βελόνας
2. Χρήστος Κολοβός

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 50 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency