Sunday, 15 Δεκέμβριος 2019

Αντιδήμαρχοι

1. Γερόλυμος Σωτήριος του Φωτίου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
gerolimos sotiris
 
Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας - Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Αποθήκης, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
ii. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Διοικητικών και θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και ιδίως:
- Tην εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
- Tην έκδοση των πράξεων μετακίνησης εκτός έδρας.
- Tην εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
- Tη λειτουργία των ΚΕΠ.
- Tη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών.
- Tην έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
- Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
2. Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη καθ' ύλην Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

tzaxristas panos
 
- Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Επίβλεψης έργων ,Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων,
Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, αρμοδιότητες του τομέα των Συγκοινωνιών.
- Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και της συντήρησης των οχημάτων.
- Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.
- Την ευθύνη του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
- Την ευθύνη των θεμάτων λειτουργίας των σφαγείων.
- Την ευθύνη των πολεοδομικών θεμάτων.
- Την ευθύνη των παιδικών χαρών.
- Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Επίσης ορίζει τον Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φυτειών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
γ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
δ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- Tης συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.
- Tης καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας της αποκομιδήςκαι διαχείρισης των αποβλήτων.
- Tης εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
- Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη καθ' ύλην Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
lainas kostas
 
- Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της επισκευής, της συντήρησης και της καλής λειτουργίας των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακάθαρτου νερού, της κατασκευής έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, της καταγραφής των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές.
- Την ευθύνη Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
- Την ευθύνη του τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
- Την ευθύνη της λειτουργίας του ΔΑΚ Αστακού.
- Την ευθύνη Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
- Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Tην έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- Tη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
- Tον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
- Tη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών .
- Tη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- Tην επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν. 2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
- Tην έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
- Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Επίσης ορίζεται ο Λαινάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αστακού και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- Tης καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας , της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
 
4. Παληογιάννης Παναγιώτης του Ευσταθίου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
paliogiannis panos
 
- Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος, Πρασίνου και της Καθαριότητας.
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τουΔήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
- Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.
- Την ευθύνη των Δασών ,Δασυλλίων , δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
- Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
- Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Επίσης ορίζεται ο Παληογιάννης Παναγιώτης του Eυσταθίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα Αλυζίας και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 88 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency