Ο καιρός στο Δήμο

*

Νεφελώδης

17 °C

Saturday, 25 Φεβρουάριος 2017

Αντιδήμαρχοι

1. Στον Γαζέτα Παναγιώτη του Σωκράτη ,

κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Φυτειών ,

μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .

 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας .

 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους .

 Θέματα εμπορίου Δ.Ε. Φυτειών

 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δ.Ε. Φυτειών

ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 Κληροδότημα Δημοτικής Ενότητας Φυτειών

 Έκδοση όλων των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που προβλέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου, πλην των αδειών γάμου.

 Θέματα ΤΑΠ

 

2. Στον Μουρκούση Βασίλειο του Χρήστου,

κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αλυζίας , μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .

 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας .

 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 Θέματα Αρχαιολογικών χώρων .

 Θέματα Βιβλιοθηκών και εκθέσεων .

 Θέματα παιδικών σταθμών.

 Ληξιαρχείο και εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών πράξεων αντί του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του ληξιάρχου.

 

3. Στον Λαϊνά Κωνσταντίνο του Ιωάννη ,

κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αστακού , μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.  Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .

 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας .

 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 Θέματα Αστικής Κατάστασης (Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης –Δημοτολόγια-Μητρώα Αρρένων – Εκλογικά )

 Εποπτεία - Συνεργασία με Δημοτική –Τοπικές Κοινότητες, Τοπικά Συμβούλια Νέων  Θέματα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δ.Ε. Αλυζίας και Φυτειών  Θέματα Υπηρεσίας Καθαριότητας  Θέματα Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αλυζίας και Φυτειών

 Θέματα Νεκροταφείων

 Θέματα Αγροτικά-ΕΛΓΑ-ΟΓΑ

 Κυκλοφορία οχημάτων

 Θέματα Πρασίνου και Κήπων

 Θέματα Σφαγείων

 Θέματα Πολιτικής Προστασίας

 Την εκτέλεση με Αυτεπιστασία μικρών έργων , εφόσον τούτο αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή

 Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή .

 Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων , Εγκαταστάσεων και κτιρίων

 Να μετέχει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να προεδρεύει αυτής.

 Θέματα Παιδείας και Σχολείων.  Έκδοση αδειών και τέλεση Πολιτικών Γάμων .

 Εκτέλεση Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται στο Δήμαρχο δυνάμει του Ν.3852/2010 ή άλλων ειδικών διατάξεων και η οποία δε μεταβιβάζεται με την παρούσα στους ετέρους αντιδημάρχους , εκτός από αυτές που είναι αμεταβίβαστες, όπως, η άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου και η σύγκληση και προεδρία της εκτελεστικής επιτροπής και ο συντονισμός της αποφάσεως της , ο ορισμός αντιδημάρχων και ανάκλησή τους .

 

4.Στον Λιβάνη Θεόδωρο του Παναγιώτη,

Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 Θέματα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δ.Ε. Αστακού

 Θέματα Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αστακού

 Κληροδοτήματα Δ.Ε. Αστακού

ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 Θέματα εμπορίου Δ.Ε. Αστακού και Αλυζίας

 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δ.Ε. Αστακού και Αλυζίας

 Την Εποπτεία , την ευθύνη και τον συντονισμό των θεμάτων που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό την λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου

 Τον Τομέα Πολιτισμού, Τουρισμού - Αθλητισμού

 Τις Δημόσιες Σχέσεις, Τύπος και Μ.Μ.Ε.

 Την επαφή και επικοινωνία με οργανώσεις και φορείς επαγγελματικού Ενδιαφέροντος.

 Τα Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 Την εποπτεία , την ευθύνη και τον συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης

 Την Παρακολούθηση Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Οργανισμών που αφορούν το Δήμο μας.

 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 64 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2017 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency