Εκλογικοί Κατάλογοι

Εμφανίσεις: 1594

Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ στους εκλογικούς καταλόγους για τις Βουλευτικές και τις Ευρωεκλογές

 

1.Ταυτότητα αιτούντος


2.Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία γίνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία


3.Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που πρόκειται για τρίτο πρόσωπο και ταυτότητα του εξουσιοδοτούμενου

 


Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ στους εκλογικούς καταλόγους για τις Βουλευτικές και τις Ευρωεκλογές

 

1. Ταυτότητα αιτούντος φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και Διαβατήριο σε ισχύ φωτοτυπία διαβατηρίου σε ισχύ.


2. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση


3. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που πρόκειται για τρίτο πρόσωπο και ταυτότητα του εξουσιοδοτούμενου

 

 

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ στους εκλογικούς καταλόγους για τις Εκλογές

 

1. Ταυτότητα αιτούντος Διαβατήριο σε ισχύ φωτοτυπία διαβατηρίου σε ισχύ 


2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου το οποίο αναζητείται ηλεκτρονικά 


3. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία γίνεται ηλεκτρονικά


4. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που πρόκειται για τρίτο πρόσωπο και ταυτότητα του εξουσιοδοτούμενου