Έκδοση Ληξιαρχικών Πράξεων και Πιστοποιητικών

Εμφανίσεις: 1456
 
                         Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης
 
 
Γέννησης  
 
Βάπτισης
 
Ονοματοδοσίας
 
Γάμου
 
Θανάτου
 
 
                                         Δικαιολογητικά
 
 
1. Αίτηση
 
2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
 
3. Εξουσιοδότηση αν πρόκειται για άλλο πρόσωπο