ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Εμφανίσεις: 196

 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ'αριθμ. 1502/108041 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: 67ΔΨ4653ΠΓ-ΞΘΝ) με τίτλο: "∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020"

Λεπτομέρειες για την Εγκύκλιο μπορείτε να δείτε εδώ.