Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εμφανίσεις: 224

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Αστακός 01 /03 / 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                              Αρ. Πρωτ.: 1776
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

Προς: Τα τακτικά Μέλη Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
(ως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΡΙΘ. 1 /2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Καλεί σε Τακτικό Συμβούλιο την εικοστή πρώτη (6 η) του Μηνός Μαρτίου έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00' στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού για λήψη Αποφάσεων στο παρακάτω θέμα :

• Ανάκληση της με αριθ. 2/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΡΚΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Π. ΒΡΑΧΑΣ
2. Π. ΓΚΟΛΙΑΣ
3. Θ. ΛΙΒΑΝΗΣ
4. Ε. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
5. Β. ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ